Χρονοδιάγραμμα μελλοντικών στόχων

– In the coming months, there will be corrections and feedback received from the readers, that will have to be implemented. After that, if there has been enough support, one hundred printed copies of the Greek version will be made and given for free to the Greek Go Association, to distribute as they see fit. Hopefully there might be players from other country that would like to help with the translation of the book. Will need to create translating templates.

– 13 Δεκεμβρίου 2018: Η ιστοσελίδα και τα βιβλία δημοσιεύονται

Χρονοδιάγραμμα μέχρι σήμερα

– 11 Δεκεμβρίου 2018 : Εκδόθηκαν οι αριθμοί ISBN. Ξεκινάει η δημιουργία της ιστοσελίδας.

– 09 Δεκεμβρίου 2018 : Ολοκληρώνεται ο έλεγχος και η μετάφραση του κεφαλαίου 7.

– 04 Δεκεμβρίου 2018 : Ολοκληρώνεται ο έλεγχος και η μετάφραση του κεφαλαίου 6.

– 22 Νοεμβρίου 2018 : Ολοκληρώνεται ο έλεγχος και η μετάφραση του κεφαλαίου 5.

– 12 Νοεμβρίου 2018 : Ολοκληρώνεται ο έλεγχος και η μετάφραση του κεφαλαίου 4.

– 04 Νοεμβρίου 2018 : Παρελήφθησαν τα εξώφυλλα από την Pixlebun.

– 31 Οκτωβρίου 2018 : Ολοκληρώνεται ο έλεγχος και η μετάφραση του κεφαλαίου 3.

– 23 Οκτωβρίου 2018 : Ολοκληρώνεται ο έλεγχος και η μετάφραση του κεφαλαίου 2. 

– 08 Οκτωβρίου 2018 : Ξεκινάει η ελληνική έκδοση και ο έλεγχος της αγγλικής έκδοσης.

– 3 Οκτωβρίου 2018 : Η συγγραφή του βιβλίου ολοκληρώνεται στα Αγγλικά. Γράφονται τα περιεχόμενα, λίστες με ορολογία και διάφορες άλλες συμπληρωματικές σελίδες στην αρχή και στο τέλος του βιβλίου. 

– 10 September 2018 : Ξεκινάει η συγγραφή του κεφαλαίου 7.

– 17 Ιουλίου 2018 : Ξεκινάει η συγγραφή του κεφαλαίου 6.

– 06 Μαρτίου 2018: Ξεκινάει η συγγραφή του κεφαλαίου 5.

– 12 Δεκεμβρίου 2017 : Ξεκινάει η συγγραφή του κεφαλαίου 4.

– 22 Οκτωβρίου 2017 : Ξεκινάει η συγγραφή του κεφαλαίου 3.

– 22 Ιουνίου 2017 : Ξεκινάει η συγγραφή του κεφαλαίου 2. 

– κατά τη διάρκεια του Μαΐου  2017 : Έρχονται οι απόψεις για το πρώτο κεφάλαιο. Γίνονται μικρο-αλλαγές και διορθώσεις κυρίως σε γραμματικά λάθη.  Όσοι το διάβασαν δεν είχαν προηγούμενη γνώση για το Γκο και θεώρησαν πως είναι κατανοητό το περιεχόμενο.

– 6 Μαΐου 2017 : ένα προσχέδιο των 16 πρώτων σελίδων είναι έτοιμο και στις δύο γλώσσες και μοιράζεται σε φίλους που δεν έχουν γνώση για το Γκο και πως παίζεται.  Η διαδικασία της παράλληλης συγγραφής και του περιεχομένου και της μετάφρασης κρίνεται αναποτελεσματική. Αποφασίζω να γίνει πρώτα η δημιουργική δουλειά χωρίς τα προβλήματα της μετάφρασης της ορολογίας, άρα πρώτα να τελειώσει το αγγλικό βιβλίο και όλα τα διαγράμματα, και μετά να μεταφραστεί το βιβλίο στα ελληνικά ενώ παράλληλα να γίνει και έλεγχος αν είναι σωστό.

– 14 Απριλίου 2017 : Το βιβλίο ξεκινάει γράφοντας το πρώτο κεφάλαιο παράλληλα και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σελίδα-σελίδα. Περιέχει 56 διαγράμματα/εικόνες.